Virar to Churchgate Local Train Timetable and Train Schedule Mumbai

Virar to Churchgate Local Train Timetable and Train Enquiry:

Time S / F Time S / F Time S / F Time S / F Time S / F
03:26 F 03:54 S 04:24 F 04:48 F 05:00 F
05:22 F 05:46 F 06:09 F 06:33 F 06:54 F
07:11 F 07:31 F 07:39 L 07:43 F 08:00 F
08:11 F 08:24 F 08:28 F 08:36 F 08:54 F
09:11 F 09:21 F 09:39 F 09:56 F 10:20 F
10:41 F 10:52 F 11;02 F 11:09 F 11:27 F
11:54 F 12:19 F 12:40 F 12:54 F 13:10 F
13:15 F 13:26 DF 13:30 F 13:42 F 13:55 F
14:00 F 14:10 F 14:26 F 14:43 F 15:01 F
15:15 F 15:27 F 15:40 F 15:46 F 16:09 F
16:22 F 16:34 F 16:56 F 17:15 F 17:24 F
17:30 F 17:42 F 17:55 F 18:13 F 18:21 F
18:32 F 18:47 F 18:52 F 18:58 F 19:10 F
19:35 F 19:43 F 20:00 F 20:04 F 20:08 F
20:35 F 20:52 F 20:59 F 21;06 F 21:21 F
21:25 S 21:30 F 21:39 F 21:52 F 22:08 F
22:18 F 22:42 F 22:55 F 23:17 F 23:35 F
00:05 S

Note:

S- Slow Train

F – Fast Train

DF – Double Fast Train (Runs fast between Mumbai Central and Churchgate)