BEST Bus Route No-388 Ltd. Time Table and Full Route Infrormation

BEST Bus Route No-388 Ltd. Full Schedule and Time Table and Full Route Infrormation:

1 Kannamwar Nagar 2
2 Vikas Vidyalaya
3 Vikhroli Court
4 Kannamwar Nagar No 1
5 Kannamwar Nagar
6 Vikhroli Station (E)
7 Vikhroli Village (East)
8 Godrej Company (East)
9 Godrej Soap Company (East)
10 Ghatkopar Depot / Caseurina
11 Ghatkopar Depot / Caseurina
12 Laxmi Nagar
13 Nityanand Nagar
14 Gopal Bhuvan
15 Sarvodaya Hospital
16 Ghatkopar Police Station
17 Chirag Nagar
18 Narayan Nagar (Ghatkopar)
19 Guru Nanak Nagar
20 Mukund Company / P.W.D.Office
21 Kamani
22 Bail Bazar
23 Jari Mari
24 Safed Pool
25 Vijay Printing Press Andheri
26 Dr.Datta Samant Chowk / Saki Naka
27 Mittal Estate
28 Marol Naka
29 Marol Pipe Lines
30 J.B.Nagar
31 Divine Child High School
32 Bela Nivas
33 Chakala
34 Chakala
35 Nelco
36 Marol Depot
37 E.S.I.S Hospital / Midc Police Station
38 Gautam Nagar Andheri
39 Orkay Mills
40 C-Cross Road Junction
41 Seepz Bus Station