BEST Bus Route No-410 Time Table and Full Route Infrormation

BEST Bus Route No-410 Full Schedule and Time Table and Full Route Infrormation:

1 Vikhroli Depot
2 Meenatai Thakre Maidan / Anacin Company
3 Vikhroli Industrial Estate
4 Amrut Nagar
5 Jagdusha Nagar
6 Gelda Nagar
7 Krupa Building
8 Sarvodaya Hospital
9 Ram Bhavan Ghatkopar
10 Hanuman Mandir Ghatkopar
11 Babu Genu Market
12 Sant Muktabai Hospital
13 Barve Nagar / Municipal School No 3
14 Kaju Pada / Ganesh Maidan / Ghatkopar
15 Jambhul Pada
16 Jambhul Pada
17 Asalpha Village
18 Mohili Village
19 Lokmanya Tilak Nagar Asalpha
20 Maharashtra Kata Asalpha
21 Dr.Datta Samant Chowk / Saki Naka
22 Mittal Estate
23 Marol Naka
24 Marol Lions Club
25 Marol Pipe Lines
26 J.B.Nagar
27 Divine Child High School
28 Bela Nivas
29 Chakala
30 Nelco
31 Shanti Nagar Marol
32 Canossa School
33 Holy Spirit Hospital
34 Saibaba Mandir Marol
35 Kondivte Caves / Mahakali Caves