BEST Bus Route No-74 Time Table and Full Route Infrormation

BEST Bus Route No-74 Full Schedule and Time Table and Full Route Infrormation:

1. COLABA BUS STATION, 2. COLABA BUS STATION,
3. SASOON DOCK, 4. STRAND CINEMA,
5. COLABA DEPOT, 6. DR.S.P.MUKHERJI CHOWK \ MUSEUM,
7. DR.S.P.MUKHERJI CHOWK \ MUSEUM, 8. HUTATMA CHOWK,
9. HUTATMA CHOWK, 10. KHADI BHANDAR,
11. MUMBAI C.S.T., 12. V.B.PHADKE CHK / METRO / DHOBI TALAO,
13. V.B.PHADKE CHK / METRO / DHOBI TALAO, 14. MARINE LINES RAILWAY STATION,
15. S.K.PATIL GARDEN CHARNI ROAD, 16. PT.PALUSKAR CHOWK,
17. SAI DHAM GRANT ROAD, 18. DR.BHADKAMKAR ROAD,
19. MINERVA TALKIES, 20. MUMBAI CENTRAL STATION,
21. MUMBAI CENTRAL STATION, 22. NAIR HOSPITAL,
23. AGRIPADA POLICE STATION, 24. SANT GADGE MAHARAJ CHOWK / SAAT RASTA,
25. KASTURBA GANDHI HOSPITAL, 26. COM.GULABRAO GANACHARYA CHOWK,
27. N.M.JOSHI MARG POLICE STATION, 28. BAWLA MASJID,
29. LOWER PAREL STATION, 30. LOWER PAREL WORKSHOP,
31. DEEPAK CINEMA, 32. DEEPAK CINEMA,
33. DHANMILL NAKA, 34. PAREL S.T.DEPOT / SANT ROHIDAS CHOWK,
35. PAREL S.T.DEPOT / SANT ROHIDAS CHOWK, 36. PAREL S.T.DEPOT / SANT ROHIDAS CHOWK,
37. JAKHADEVI / DADAR POLICE STATION, 38. P.THAKRE CHOWK DADAR,
39. RANADE ROAD DADAR, 40. RAM GANESH GADKARI CHOWK (SHIVAJI PARK),
41. CITYLIGHT CINEMA, 42. SHITALADEVI TEMPLE,
43. MAHIM ( PARADISE ), 44. MAHIM BUS STATION,