BEST Bus Route No-2 Ltd. Time Table and Full Route Infrormation

BEST Bus Route No-2 Ltd. Full Schedule and Time Table and Full Route Infrormation:

1. NAVY NAGAR COLABA, 2. DHOBI GHAT (COLABA),
3. AFGHAN CHURCH, 4. COLABA POST OFFICE,
5. COLABA BUS STATION, 6. COLABA BUS STATION,
7. SASOON DOCK, 8. STRAND CINEMA,
9. COLABA DEPOT, 10. DR.S.P.MUKHERJI CHOWK \ MUSEUM,
11. DR.S.P.MUKHERJI CHOWK \ MUSEUM, 12. R.B.I. (FORT),
13. SWAMI D.SARASWATI CHOWK FORT, 14. MUMBAI C.S.T.,
15. MUMBAI C.S.T., 16. MAHATMA PHULE MARKET,
17. MAHATMA PHULE MARKET, 18. CHAKALA MARKET,
19. ZAKERIA MASJID, 20. JOHAR CHOWK,
21. DR.M.IQBAL CHOWK, 22. A.H.ANSARI CHOWK,
23. A.H.ANSARI CHOWK, 24. A.H.ANSARI CHOWK,
25. BYCULLA STATION (W), 26. S BRIDGE / MANDLIK CHOWK,
27. COM.GULABRAO GANACHARYA CHOWK, 28. N.M.JOSHI MARG POLICE STATION,
29. BAWLA MASJID, 30. LOWER PAREL STATION,
31. DEEPAK CINEMA, 32. DEEPAK CINEMA,
33. DHANMILL NAKA, 34. PAREL S.T.DEPOT / SANT ROHIDAS CHOWK,
35. PAREL S.T.DEPOT / SANT ROHIDAS CHOWK, 36. PAREL S.T.DEPOT / SANT ROHIDAS CHOWK,
37. JAKHADEVI / DADAR POLICE STATION, 38. P.THAKRE CHOWK DADAR,
39. RAM GANESH GADKARI CHOWK (SHIVAJI PARK), 40. CITYLIGHT CINEMA,
41. SHITALADEVI TEMPLE, 42. MAHIM,
43. MAHIM ( PARADISE ), 44. KALA NAGAR,
45. KHER WADI JUNCTION, 46. CARDINAL GRACIOUS SCHOOL,
47. MARATHA COLONY, 48. VAKOLA POLICE STATION,
49. VAKOLA POLICE STATION, 50. NEW AGRIPADA,
51. MILAN SUB WAY, 52. VILE PARLE SUB-WAY,
53. CENTAUR HOTEL/AIRPORT, 54. GUJRAT SOCIETY / DAYALDAS ROAD,
55. SATHE COLLEGE, 56. VILE PARLE STATION (E),
57. PARLESHWAR MANDIR, 58. PARLE TILAK SCHOOL,
59. MATRUCHAYA, 60. HANUMAN SOCIETY BLDG NO.5,
61. SUBHASH MARG PARLE, 62. GARWARE CHOWK,
63. SHIVAJI CHOWK ANDHERI, 64. VIJAY NAGAR SOCIETY ANDHERI,
65. AGARKAR CHOWK, 66. VISHAL HALL / PRAKASH STUDIO,
67. NATRAJ STUDIO, 68. CHAKALA,
69. NELCO, 70. MAROL DEPOT,