C-43 EXP Best Bus Time Table and Schedule and Routes


BEST Bus Number C-43 EXP Bus Time Table and Routes :

1. KURLA BUS STATION ( E ), 2. NEHRU NAGAR,
3. S.G.BARVE MARG JUNCTION / KURLA, 4. POSTAL COLONY,
5. AMAR MAHAL, 6. JIJAMATA BHONSLE MARG JUNCTION,
7. R.T.O.OFFICE GHATKOPAR, 8. RAMABAI NAGAR,
9. GODREJ SOAP COMPANY (EAST), 10. VIKHROLI VILLAGE (EAST),
11. KANNAMWAR NAGAR, 12. VIKHROLI POLICE STATION,
13. KANJUR MARG VILLAGE, 14. BHANDUP PUMPING CENTRE,
15. MULUND AIROLI TOLL NAKA, 16. SECTOR NO 10 AIROLI,
17. SECTOR NO 5 AIROLI, 18. SIEMENS COMPANY,
19. AIROLI STATION (E), 20. DIGHE VILLAGE,
21. SATHE NAGAR (AIROLI), 22. VITAVA,
23. SHIVAJI CHOWK (KALWA), 24. KHARIGAON NAKA,
25. RAJ PARK, 26. RETI BUNDER (KHARIGAON),
27. RETI BUNDER NO.2, 28. MUMBRA RAILWAY STATION,
29. MUMBRA POLICE STATION,